Buxoro davlat universiteti

Buxoro davlat universiteti

Azaldan Buxoroyi sharif jahonda dunyoviy va diniy ilmlarning markazlaridan biri sifatida mashhur bo’lib kelgan. Mana shu zaminda 1930-yil sentyabrda Buxoro davlat pedagogika instituti tashkil etilgan. Prezidentimizning 1992-yil 28-fevraldagi PF-356 sonli Farmoni hamda Vazirlar Mahkamasining 1992-yil 11-martdagi 125-sonli Qaroriga asosan unga universitet maqomi berildi.

Buхоrо pеdagоgika institutiga Univеrsitеt maqоmi bеrilgach, imkоniyatlar yanada kеngaydi. Ayni paytda univеrsitеtda 8 ta fakultеt, 43 ta kafеdra va maхsus sirtqi bo`limi hamda malaka оshirish markazi faоliyat ko`rsatmоqda. Univеrsitеtda 36 ta’lim yo`nalishi bo`yicha bakalavriat, 22 mutaхassislik bo`yicha magistratura, 23 mutaхassislik bo`yicha aspirantura va 4 ta yo`nalish bo`yicha dоktоrantura mavjud.

FAKULTETLAR

Fizika – Matematika fakulteti

Tarix va madaniy meros fakulteti

Filologiya fakulteti

Pedagogika fakulteti

Maktabgacha va Boshlang’ich ta’lim fakulteti

Tabiiy fanlar fakulteti

Jismoniy tarbiya fakulteti

Turizm fakulteti

Chaqiriqqacha harbiy ta’lim fakulteti

Manzili

Buxoro shahar M.Iqbol ko`chasi 11-uy.