Toshkent davlat transport universiteti

Toshkent davlat transport univesitetini tashkil etilishi O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 4 maydagi PQ-4703 son karoriga muvofiq Respublika transport sohasi uchun yuqori malakali kadrlarni tayyorlash tizimini ilg’or xorijiy tajriba va xalqaro standartlar asosida tubdan takomillashtirish, o’quv jarayoniga o’qitishning innovasion shakl va metodlari hamda zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalarini keng joriy etish, shuningdek, tarmoq ta’lim muassasalarining moddiy-texnika bazasini mustahkamlash va ilmiy salohiyatini yanada oshirish maqsadida Toshkent davlat transport univesitetini tashkil etildi.

Toshkent davlat transport univesitetida quyidagi fakultetlar mavjud:

1. Temir yo’l transporti muhandisligi

2. Avtomobil transporti muhandisligi

3. Aviasiya transporti muhandisligi

4. Trapsport tizimlari boshqaruvi

5. Iqtisodiyot fakulteti

6. Qurilish fakulteti

7. Elektrotexnika va kompyuter muhandisligi

8. Umumta’lim fakulteti

Manzili

Toshkent shahri, Odilxojayev ko‘chasi, 1- uy